Get Adobe Flash player

 

کنترل کیفیت

تمامی محصولات فراسلی با گرید کیفیتی یکسان که مورد تایید واحد کنترل کیفیت است به بازار عرضه میشوند. اینکه محصول مربوط به چه نوع وسیله نقلیه ای میباشد و یا بازار هدف آن کدام کشور است تاثیری در کیفیت محصول ندارد. این نوع نگاه به کنترل کیفیت نتیجه مدیریت یکپارچه کیفیت محور ، التزام و تعهد تمامی کارکنان بر صیانت از حیثیت و هویت برند و استفاده از تکنولوژی های نوین میباشد.

کنترل کیفیت نهائی بسته به نوع محصول شامل کنترل عملکردهای مکانیکی، الکتریکی و کنترل وضعیت ظاهری بوده که توسط کارکنان متعهد و آموزش دیده واحد کنترل کیفیت و با استفاده از ماشین آلات پیشرفته انجام میگیرد.

 

 

 

 

 

 

در سیستم کنترل کیفیت فراسلی تمامی قطعات یا مجموعه هایی که نیاز به آزمونهای الکتریکی دارند جهت حذف خطاهای احتمالی انسانی و همچنین خطاهای احتمالی ماشین آلات ، دو بار و هر مرتبه توسط دستگاه و همچنین اپراتور مجزا مورد آزمون قرار میگیرند. جهت اطمینان از سطح استقامت و کارآیی محصول در شرایط مختلف ، آزمون های مذکور در محیطهایی شبیه سازی شده و منطبق با سختگیرانه ترین نظام کنترل کیفی انجام میگیرند تا محصولی با کیفیت و برخوردار از زیبائی ظاهری در اختیار مشتریان فراسلی قرار گیرد.

قابل اعتماد بودن محصول ، سیستم کنترل کیفیت دقیق و تلاش پیوسته در جهت کاهش هزینه ها سه عامل مهم و تاثیرگذارند که سیستم مدیریت و تولید فراسلی را متمایز ساخته و منشاء کارآمدی و رقابت پذیری آن هستند.