تماس با ما

نشانی : کیلومتر 108 آزادراه تبریز – تهران ، شهرک صنعتی پروفسور هشترودی ، خیابان یکم

تلـفـن : 3 – 52627680 – 041

فکـس :    52627684  – 041

ایمیل : info@frassli.com

Skype : frassli1