فرآیند تولید

تولید و آماده سازی ریز قطعات

ریز قطعات مورد نیاز جهت مونتاژانواع محصولات بنا به سفارش واحد مونتاژ در این قسمت تولید میشوند. این اجزا شامل قطعات فلزی ، پلیمری، کانکتورهای ترکیبی و … میشوند که کلیه مراحل تولید و آزمون های پیش از مونتاژ آنها توسط کارگران متخصص و با بهره گیری از ابزارهای خاص و دستگاههای مدرن در این قسمت صورت میگیرد. نظر به اینکه کیفیت مجموعه مونتاژشده با ریز قطعات بکار رفته در آن ارتباط مستقیم دارد تمامی ریز قطعات تولید شده در این واحد از لحاظ نوع و کیفیت مواد اولیه، اندازه و مطابقت کامل با پلان قطعه به دقت کنترل میشوند. این فرآیند فراسلی را قادر میسازد که بتواند کیفیت مجموعه های مونتاژشده را با دقتی مضاعف کنترل کرده و ضایعات خط مونتاژ را به شدت کاهش دهد.

چاپ نمادها

سوئیچهای کنترل و هشدار بکار رفته در وسائط نقلیه دارای نمادهایی هستند که اطلاعات عملکردی سوئیچ را به کاربر اعلام و موجب استفاده صحیح و آسان کاربر از آن میگردند. چاپ این علائم در محیطی کاملا محافظت شده و عاری از گرد و غبار و با استفاده از دستگاههای پیشرفته و مواد اولیه مرغوب توسط کارگران آموزش دیده انجام میگیرد. جهت ثبات و پایداری مطلوب علائم، قطعات چاپ شده بلافاصله بعد از مرحله چاپ از تونل UV عبور داده میشوند.

خط مونتاژ

اتصال ریز قطعات به یکدیگر جهت ایجاد یک حرکت یا عملکرد هدفمند در راستای ایفای نقش یک مجموعه مطابق با پلان آن در این قسمت انجام میگیرد. جانمائی و طرح بندی مراحل مونتاژ بنحوی صورت می گیرد که مونتاژکار هر مرحله ، صحت عمکرد مرحله ماقبل خود را بصورت خودکار مورد آزمون قرار داده و سپس مونتاژ قطعه مربوط به مرحله خود را انجام میدهد. ایجاد این سیستم در کاهش ضایعات خط مونتاژ و کاهش مدت زمان فرآیند و ارتقاء کیفیت محصول نقش اساسی دارد زیرا قطعاتی که عملکرد آنها در آزمون های حین مونتاژ تایید نشده است از فرآیند خارج شده و مراحل بعدی مونتاژ اینگونه قطعات انجام نمیگیرد.