frassli

استخدام

هنگامی که ما از یک نیروی کار جدید جهت پیوستن به خانواده فراسلی دعوت می نمائیم انتظار داریم که از بدو ورود به سازمان گرایش ها، دیدگاه ها و منش فراسلی را اتخاذ نموده و نسبت به مشتریان شرکت از خود تعهد، احترام، صداقت و فداکاری نشان دهد. فراسلی نیز زمینه های پیشرفت شغلی کارکنانش را با آموزش های متنوع صنعتی و مدیریتی فراهم خواهد نمود و آنان را آماده رویارویی با چالش های بعدی خواهد ساخت.
اگر شما جویای شغلی هیجان انگیز و لذت بخش در محیطی پر نشاط و سرگرم کننده هستید که بتوانید از توانمندی های بالقوه و ذاتی خود به طور کامل بهره گیرید، فراسلی میتواند محل مناسبی برای شما باشد.
شما میتوانید درخواست خود را با تکمیل فرم استخدام به انضمام رزومه کاری خود ارسال نمایید. در اولین فرصت که جایگاهی متناسب با توانمندیهای شما ایجاد گردید با شما تماس خواهیم گرفت.

توجه:
تکمیل فیلدهای ستاره دار الزامی است.
اطلاعات مندرج در رزومه های دریافتی محرمانه تلقی خواهند شد.