frassli

طرح های زیست محیطی

حفاظت از محیط زیست

شرکت فرا ستارگان سپهر لوازم ایمن (سهامی خاص) از طریق اقدامات خود بر اساس الزامات سیستم مدیریت محیط زیست ISO 14001 جهت بهبود تلاشهای شرکت در زمینه محیط زیست راههای مقابله با مشکلات و چالشهای جهانی محیط زیست را مطالعه و مورد ارزیابی قرار داده و تلاش میکند تمامی فعالیتهای شرکت را همسو با سیاستهای زیست محیطی ملی و بین المللی تعریف نماید. همچنین در راستای تحقق آرمان فراسلی ” تبدیل شدن به یکی از برندهای معتبر جهانی در زمینه تولید قطعات و مجموعه های کنترلی خودرو” تمامی کارکنان فراسلی متعهد و موظف به رعایت اصول حفاظت از محیط زیست در حوزه فعالیت حرفه ای خود میباشند.

خط مشی زیست محیطی فراسلی
فراسلی با نهادینه کردن فرهنگ دوستی با محیط زیست در راستای تطبیق تمامی فعالیتهای سازمان با مقررات زیست محیطی و الزامات سیستم مدیریت محیط زیست ISO 14001 تلاش خواهد نمود و اقدامات ابتکاری و داوطلبانه کارکنانش را در این زمینه مورد تشویق قرار خواهد داد.

همچنین در جهت بهبود مستمر سیستمهای ممانعت از آلودگی محیط زیست ناشی از فعالیتهای خود تلاش خواهد نمود. به طور مشخص:

الف ) ترویج روشهای علمی استفاده مجدد از مواد اولیه و بازیافت آن با حفظ کیفیت محصولات تولیدی بمنظور کاهش تولید زباله
ب ) صرفه جویی در مصرف انرژی و استفاده از منابع پاک انرژی بمنظور جلوگیری از گرم شدن کره زمین
ج ) کنترل و کاهش استفاده از مواد شیمیایی خاص بمنظور جلوگیری از انتشار آنها در محیط زیست

فراسلی با انجام بررسی های دوره ای بطور داوطلبانه انطباق اقدامات زیست محیطی خود را با اهداف تعیین شده در سیستم مدیریت محیط زیست ISO 14001 مورد پایش و ارزیابی قرار داده و نسبت به تصحیح و رفع موارد احتمالی عدم انطباق اقدام خواهد نمود.