frassli

خط مشی کیفیت

فراسلی در راستای اعتلای برند و درک اهمیت رضایتمندی و وفاداری مشتریان اقدام به استقرار نظام مدیریت کیفیت ISO 9001 نموده و خود را متعهد به تولید با کیفیت و ارائه خدمات شایسته به مشتریانش میداند و در این راستا اصول و خط مشی مصوب خود را بصورت اهداف کیفی قابل اندازه گیری تعریف و جهت اجرا به کلیه کارکنان تفهیم و ابلاغ نموده است.

اهداف کیفی فراسلی :

-ارتقاء مستمر کیفیت محصولات با کنترل و نظارت فرآیندها و ارزیابی میزان اثربخشی نظام مدیریت کیفیت

-بهبود مستمر فرآیندها مشتمل بر افزایش قابلیت اطمینان و کاهش عدم انطباق های فرآیند با سیستم مدیریت کیفیت

-تلاش در جهت کاهش قیمت تمام شده با رویکرد کاهش ضایعات تولید

-بهینه سازی مصرف انرژی و حذف هزینه های سربار

-ایجاد سیستم فروش فراگیر و خدمات پس از فروش متناسب با محصول

-فراهم نمودن امکان تماس سریع مشتری و ارائه پاسخ در کوتاهترین زمان ممکن

-توسعه منابع انسانی شرکت با رویکرد استفاده از نیروهای متعهد، دلسوز و مستعد و حذف نیروهای نالایق و ناکارآمد

-ایجاد محیطی ایمن و بدون حادثه با امکانات رفاهی مناسب جهت استفاده کارکنان

-تلاش مستمر در جهت کاهش اثرات و مخاطرات زیست محیطی ناشی از فعالیت های شرکت

با توجه به اینکه بهینه سازی مستمر، اساس موفقیت یک سازمان و کانون اداره فرآیندهاست پذیرش این مسئولیت از مدیران ارشد شرکت شروع میگردد و کلیه کارکنان را شامل خواهد شد.

مسئولیت برنامه ریزی، استقرار، هدایت و نظارت بر حسن اجرای نظام کیفیت با استفاده از تمامی امکانات شرکت به نماینده تام الاختیار مدیرعامل واگذارشده است. همپنین نماینده مدیرعامل جهت تناسب کامل خط مشی کیفیت با عملکرد شرکت ، در موارد لزوم با هماهنگی مدیرعامل خط مشی کیفیت را مورد بازنگری قرار می دهد.